مدیر فروشگاه

در صورتی که در عملیات پرداخت یا معامله حضوری سوالی داشتید با شماره ی زیر در ارتباط باشید

علی آژند                          09158366053

مسئول ثبت اگهی

در صورتی که با ثبت اگهی یا پیگیری اگهی ثبت شده خود سوالی داشتید با شماره ی زیر در ارتباط باشید

همزاد                                09052717909

مسئول سفارشات

پس از ثبت سفارش اکانت بازی، جم و بلیط طلایی با شماره ی زیر در ارتباط باشید

علیرضا زرقانی                    09152348894