بروز رسانی آگهی

 • نام و نام خانوادگی که در زمان ارسال فرم زدید.این شماره دقیقا باید همان باشد تا هویت شما تایید بشود.
 • شماره تماسی که در زمان ارسال فرم زدید.این شماره دقیقا باید همان باشد تا هویت شما تایید بشود.
  در جای قبلی خود می ماند.فقط اطلاعات و عکس ویرایش میشود.چنانچه درخواست انتخاب پنل های سایت را دارید گزینه های زیر را انتخاب کنید
 • بعد از انتخاب تخفیف قیمت جدید رو وارد کنید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, jpe, pns.
  چنانچه عکس کلش میباشد عکس از مپ , چنانچه کلن میباشد عکس کلن , چنانچه رویال میباشد عکس صفحه اول رویال
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, jpe, pns.
  چنانچه کلش میباشد عکس از پزوفایل , چنانچه رویال میباشد عکس از دک یا پروفایل
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, jpe, pns.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, jpe, pns.